Jautienos guliašas

Pašalinkite riebalus iš jautienos faršo. Ritos receptai : Lietuviški patiekalai

Pačius didžiau­sius ir stam­biau­sius nupjaus­ty­kite, nes jie troš­ki­nant neiš­tirps, tuo tarpu plo­nesni rie­ba­lai išsi­ly­dys. Taip pat paša­lin­kite visas stam­bes­nes saus­gy­sles, jei tokių bus.

  • Publikuota: Tradicinė lietuviška virtuvė be mėsos vargiai įsivaizduojama.
  • Aguonas iš vakaro užpilkite verdančiu vandeniu,gerai išmaišykite,vandenį nupilkite.
  • Troškinta jautienos krūtininė - gabolita.lt | gabolita.lt

Iškart atkreip­kite dėmesį kaip eina rau­menų skai­du­los ir nepa­mirš­kite, kad kai iškeps mėsą BŪTINAI rei­kės pjaus­tyti sker­sai šioms skai­du­loms. Mėsą nusau­sin­kite, pabars­ty­kite druska ir pipi­rais ir dėkite kepti į puodą, kuriame mėsą vėliau troš­kin­sime.

Mėsos gabalą apke­p­kite iš vie­nos pusės apie 2—3 min arba iki kol gra­žiai paru­duos ir tiek pat iš kitos. Apkeptą mėsos gabalą dedame į lėkštę, o į tą patį puodą dedame žie­dais ar pus­žie­džiais  supjaus­ty­tus svo­gū­nus.

numesti svorio džiu džitsu

Jei rei­kia įpil­kite dar alie­jaus. Svo­gū­nus kepame tol kol jie pagels ir suminkš­tės, sude­dame smul­kintą čes­naką ir dar pake­pi­name viską 2—3 min. Iškep­tus svo­gū­nus paskirs­ty­kite į puodo kraš­tus, o į puodo vidurį įdė­kite mėsą.

Populiariausi

Supil­kite sul­tinį, sudė­kite prie­sko­nius ir pakai­tin­kite kol vis­kas užvirs. Užvi­rus, puodą užden­kite pašalinkite riebalus iš jautienos faršo ir įdė­kite į iki laips­nių įkai­tintą orkaitę.

daugiau judėkite dėl svorio

Iš puodo išim­kite mor­kas ir dalį svo­gūnų, lauro lapus išme­s­kite,  o liku­sius svo­gū­nus ir tai kas liko po mėsos troš­ki­nimo sul­ti­nys, rie­ba­lai, mėsos gaba­liu­kai sutri­name su trin­tuvu blen­de­riu — tai bus padažas. Dabar jau galite pjaus­tyti mėsą sker­sai rau­menų skai­du­loms!!!

numesti 20 svorio